PRIVACYVERKLARING

Juli 2017

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Gratisdoelensteunen.nl wordt beheerd door Bogle.nl.

Bogle.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruikt voor de diensten van deze website de handelsnaam Gratis Doelen Steunen.

Onze gegevens zijn:

Bogle.nl
Bunschotenstraat 73
5043 BB  Tilburg
KvK: 50412930

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een account aanmaakt, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • Adres, postcode en/of woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam rekeninghouder.

Wanneer u ons contactformulier invult, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om u toegang te verschaffen tot onze diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, toegang tot uw account;
 • Het mogelijk maken om, via onze website, extra inkomsten middels commissie te genereren voor uw club/doel;
 • Het voor u mogelijk te maken om de link naar uw persoonlijke pagina te delen met leden/vrienden/consumenten;
 • Om de betaling van uw commissie mogelijk te maken en te valideren;
 • Om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot uw account;
 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het bericht dat u middels het contactformulier aan ons verzonden heeft.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op onze eigen Virtual Private Servers. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden

Social media buttons

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 •  Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy?lang=en]
 • Youtube en Google: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]
 • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

Links

Op onze website zult u geregeld affiliate links naar externe websites aantreffen. Door op een affiliate link te klikken gaat u naar een website buiten www.gratisdoelensteunen.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 
De persoonsgegevens die u middels ons contactformulier heeft verstrekt, zullen we binnen 4 weken na ons laatste contact met u verwijderen.
Indien u uw account opzegt, zullen wij de persoonsgegevens gekoppeld aan uw account automatisch verwijderd worden.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@gratisdoelensteunen.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.