SAK

SAK

Stichting Arubaanse Kinderen is een nieuwe stichting die opgericht is op 7 mei 2018 en heeft
vanaf aanvang tot doel gehad om levensbeschouwelijke, onderwijs en charitatieve initiatieven te
ondersteunen. De visie van SAK is om ‘kinderen niet meer onder de armoedegrens te zien
leven’. Stichting Arubaanse Kinderen wil hieraan bijdragen door de hongersnood te bestrijden.
Stichting Arubaanse Kinderen beschikt, in 2018/2019(aanloopjaar), over onvoldoende middelen
om op eigen kracht de werkzaamheden voort te zetten. Hierdoor heeft SAK financiële en
materiele ondersteuning nodig zoals donaties en subsidies.
Subsidies en donaties zullen voorzien in het ontbijt voor de voorgenoemde groep voordat zij
naar school gaan.
Activiteit: voorschoolse programma
Het voornaamste doel van SAK is het voorzien in een voorschoolse programma voor deze
kinderen. Deze kinderen komen in de ochtend naar een gekozen vestiging, hier ontvangen zij
onder andere brood, fruit en drinken zodat zij met een volle maag naar school kunnen. Kinderen
die deelnemen aan het programma zijn allemaal kinderen die onder de armoedegrens leven.
Deze kinderen zullen worden opgevangen en begeleid tijdens het programma, door
verschillende vrijwilligers.
SAK vraagt uw bedrijf of fonds een bijdrage in natura. Daarbij dachten wij in eerste instantie
aan: etenswaren zoals brood, beleg, fruit, melk. Ook borden, bekers, bestek en dergelijke. In de
bijlage vindt u nog meer mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. U kunt uiteraard ook zelf een
voorstel doen.
Sorteer op:
Toon: