Bewegen voor je Brein

Bewegen voor je Brein

Er is inmiddels heel veel nationale en internationale informatie beschikbaar over de effecten van bewegen / sporten op cognitieve vermogens, psychische gezondheid, en sociaal functioneren. Het platform www.bewegenvoorjebrein.nl heeft als doel deze kennis te ontsluiten voor een groter publiek.
- Alle informatie op het platform heeft ook tot doel de professional handvatten te geven om zijn methodieken te kunnen ontwikkelen, te verantwoorden en/of te verbeteren.
- Daarnaast willen we dat het ook voor de consument herleidbaar is waarom en hoe bewegen als interventie ingezet kan worden voor een goede mentale gezondheid.
Sorteer op:
Toon: